MVS

Meziknihovní služby jsou podle knihovního zákona souborem výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich uložení. Jsou založeny na principu reciprocity, z něhož pro zúčastněné knihovny vyplývá povinnost poskytovat meziknihovní služby z vlastních knihovních fondů, jsou-li o ně požádány.

Podmínky vyžádání služby MVS z fondu Měk Kutná Hora:


požadavky vyřizuje na základě elektronické nebo písemné žádosti Informační oddělení - MVS na adrese mvs@knihovna-kh.cz nebo Městská knihovna, oddělení MVS,Husova 145, 284 01  Kutná Hora. Pro žádost uveďte základní bibliografické údaje(název, autora, místo, nakladatelství a rok vydání), lokační značku knihovny (sigla) nevyžadujeme. Tímto zjednodušeným způsobem můžete žádat MVS také ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně - mvs@svkkl.cz nebo SVK Kladno, Gen.Klapálka 1641,272 01 Kladno.

Pro žádosti v ostatních knihovnách:
Knihovny si musí vyžádat přidělení lokační značky na adrese:
Národní knihovna ČR

souborné katalogy

Klementinum 190

110 01 Praha 1


Objednávky MVS se přijímají:

 

  a/ na jednotné žádance MVS (formulář Technického ústředí knihoven 135-0)
  b/ prostřednictvím elektronických žádanek, které jsou vystaveny na www stránkách  jednotlivých knihoven.
    
I.  Na objednávkách je nutno uvádět základní bibliografické údaje(název, autora, místo, nakladatelství a rok vyd.) viz.formulář na příloze
II. Každý jednotlivý vyžádaný dokument musí mít svojí žádanku
III.  Pro urychlení vyřízení objednávek je lépe zjistit dostupnost publikací u jednotlivých knihoven, kam bude směřována žádanka (Souborný katalog -  www.skat.cz  nebo Jednotná informační brána -  www.jib.cz event.www jednotlivých konkrétních knihoven má-li knihovna možnost čerpat informace z Internetu nebo telefonickým dotazem v Informačním oddělení Městské knihovny v Kutné Hoře)
IV.  Před odesláním musí být objednávka nutně opatřena
    a/ klasická papírová žádanka:razítkem žádající instituce lokační značkou instituce                                           
        podpisem odpovědného pracovníka
    b/ elektronická žádanka:lokační značka

Pokud knihovny vyřídí objednávku, je nutné dodržet všechny jimi předepsané podmínky (výpůjční lhůta, pojištění při zpětném odeslání.).    

Uskutečněné výpůjčky MVS se evidují v Deníku knihovny v oddíle II.a na konci roku se uvedou v ročním výkazu.