Činnost knihovny je rozdělena mezi pět tematicky odlišných oddělení. Oddělení jsou operativně propojena počítačovou sítí a odborné pracovnice využívají počítačového knihovního systému CLAVIUS. Důležitá je pro nás i spolupráce se sdružením SKAT, což je souborný katalog veřejných knihoven.

Oddělení informačních služeb

(v přízemí)

První kroky čtenářů vedou právě do tohoto oddělení, kde je soustředěna centrální evidence čtenářů, kopírovací služby a služby MVS (meziknihovní výpůjční služba). Čtenáři zde najdou také veřejný bezplatný internet a denní tisk +  více než 100 titulů novin a časopisů k absenčním (s sebou domů) i prezenčním (čtení na místě) výpůjčkám.

 

 

Hudební oddělení,  studovna s příručním fondem + cizojazyčná literatura

(v I. patře)

Rozsáhlý fond cizojazyčné literatury (angličtina, němčina, ruština, slovenština…). Půjčit si zde dále mohou stále doplňovaný fond CD a DVD. Součástí nabídky tohoto oddělení je taktéž zvuková knihovna pro zdravotně postižené.

 

Oddělení pro dospělé

(v přízemí)

V tomto oddělení najdeme českou a světovou beletrii, odbornou i populárně naučnou literaturu ze všech oborů lidské činnosti.

 

Oddělení pro děti a mládež

(v I. patře)

Oddělení pro mládež je opticky i tematicky rozděleno do tří skupin – malé děti, mladší školní věk a mládež. Pro všechny věkové kategorie je zde připravena beletrie, naučná literatura i časopisy. Děti mohou pracovat s multimediálními dokumenty, vyhledávat na internetu, ti nejmenší si u nás mohou samozřejmě i jen tak hrát :-).

 

Oddělení regionálních služeb knihovnám (metodika)

ZŠ Jana Palacha

Jana Palacha 166, 284 01  Kutná Hora

tel. 327 523 193, 737 243 827

V souladu s Koncepcí podpory knihoven z rozpočtu

Středočeského kraje zajišťujeme v tomto oddělení poradenskou,konzultační,plánovací a rozborovou činnost,tvorbu výměnných knihovních fondů,jejich cirkulace a distribuce,vzdělávání knihovníků,semináře,porady pro více než 170 knihoven středních Čech.[Více...]

 

PobočkaAdresa:

ZŠ Jana Palacha

Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora

Telefon:

327 523 193Otevírací doba:

Po, St, Pá 10 - 17 hodV pobočce Vám nabízíme:

  • beletrii (krásná literatura) pro děti a dospělé
  • naučnou literaturu pro děti a dospělé
  • denní tisk a časopisy
  • veřejný internet (možnost rezervace termínu)
  • dětský koutek