Žádánka meziknihovní výpůjční služby

FORMULÁŘ JE MIMO PROVOZ, ZÁVADU ODSTRAŇUJEME!  PRO ON-LINE OBJEDNÁNÍ VYUŽIJTE E-MAIL  mvs@knihovna-kh.cz

 

Žádanky na meziknihovní výpůjční službu přijímáme do 13.12.2017. Žádanky přijaté po tomto datu budou vyřízeny až 2.1.2018

 

 

 Vyplňte prosím následující elektronickou žádánku

 V případe, že bude žádanka vyplněna neúplně (pole označená hvězdičkou), nebude přijata závazně.

Pokud nebude možno požadavek bibliograficky ověřit (popř. doplnit), bude uživateli vrácen.

Čtenář se zavazuje uhradit náklady na dopravu knihovního dokumentu, příp. i poplatek půjčující knihovně, jestliže ho vyžaduje.

PROSÍME ČTENÁŘE, ABY NA JEDNU ŽÁDANKU UVÁDĚLI POUZE JEDEN TITUL!