brezen

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje na měsíc březen nultý ročník nové kampaně Březen – měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu jsou tentokráte ČTENÁŘI a čtení v e všech podobách, ČTENÁŘI jako aktivní uživatelé veřejných knihoven, ale i ČTENÁŘI, kteří do knihoven nechodí a kterých se celý měsíc budeme ptát, jaké služby jim mohou knihovny nabídnout, aby se našimi ČTENÁŘI stali.

Cílem této nové akce je propojit ČTENÁŘE, organizace a instituce zabývající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět: ANO, ČTEME A JE NÁS HODNĚ! Stovky veřejných knihoven připravují na měsíc březen nové a zajímavé aktivity. Některé zcela nové, originální a neotřelé nápady najdete v našem NÁPADNÍKU na webových stránkách SKIP. K medializaci této nové akce jsme vydali ve spolupráci s našimi partnery sérii propagačních plakátů.