Pravidla půjčování čteček elektronických knih v Městské knihovně v Kutné Hoře

  • čtečky elektronických knih (dále čtečky) jsou k dispozici k prezenčním i absenčním výpůjčkám
  • čtečky si mohou vypůjčit pouze registrování uživatelé starší 15 let s platnou registrací nejméně půl roku a vyrovnanými závazky vůči Měk Kutná Hora
  • absenční výpujčka je uživateli umožněna na základě smlouvy uzavřené mezi knihovnou a uživatelem, který je povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem
  • výpujční lhůta je  14 dní bez možnosti prodloužení. Pokuta za prodlení je stanovena dle platného ceníku.
  • čtečka je půjčována s elektronickými knihami, která jsou dle autorského zákona volnými díly. Za neoprávněné užití autorsky chráněného díla odpovídá uživatel.
  • uživatel je povinen zacházet se čtečkou podle přiloženého návodu, je zakázáno měnit její nastavení.
  • uživatel není oprávněn čtečku půjčovat třetím osobám